Siirry pääsisältöön

Yritystapahtumien valoisa tulevaisuus

Liike-elämä on jatkuvassa murroksessa ja muutos seuraa toistaan. Näin on nyt ja näin on itse asiassa aina ollut. Yrityksissä toimintamalleja muokataan ja prosesseja sovitetaan palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin. Digitalisaatio on tuonut mukanaan valtavan määrän entistä nopeampia keinoja tavoittaa ihmisiä reaaliaikaisesti sekä tallentaa ja jakaa informaatiota nopeammin kuin koskaan.

Moderni myynti- ja markkinointi sekä kommunikointi henkilöstölle on muuttunut entistä tehokkaammaksi digitaalisuuden myötä. Samanaikaisesti se asettaa markkinoijille ja johdolle haasteen kertoa rationaalinen viesti emotionaalisesti.  Tapahtumat tarjoavat oivan alustan tällaiselle viestinnälle.

Tapahtumat ovat entistä useammin kiinteä osa yritysten markkinointia ja viestintää. Tulevaisuudessa näen, että tämä tulee lisääntymään entisestään.

Miksi näin? Siitä yksinkertaisesta syystä, että luottamus syntyy ja sitä voidaan vahventaa kohtaamalla toinen ihminen silmästä silmään.

Käytännössä  tämä tarkoittaa sitä että varsinainen kohtaaminen rakennetaan kampanjan huipennukseksi. Käytännön ratkaisut sanelee kohderyhmän tarpeiden ymmärtäminen, kampanjalle ja tapahtumalle asetetut tavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Onnistumisen arvioimiseksi tavoitteilla tulee olla selkeät mittarit.

Nyt ja entistä enemmän tulevaisuudessa on merkityksellisintä minkälaista ammatillista lisäarvoa tapahtuma pystyy tarjoamaan. Tämä korostuu ennen kaikkea tapahtumissa, joiden kohderyhmänä ovat päätöksentekijät. Henkilökohtaisen lisäarvonmerkitystä ei tule tietenkään väheksyä, mutta tutkimusten mukaan päätös osallistua perustuu siihen, mitä hyötyä osallistumisesta on businekselle ja omalle ammatilliselle kehittymiselle.

Tulevaisuuden tapahtumat ovat mitä suurimmissa määrin pitkäkestoisia viestintäkampanjoita, joissa dialogia kohderyhmän kanssa käydään monikanavaisesti pitkään ennen varsinaista kohtaamista ja samalla sitoutetaan vieraita saapumaan paikalle. Selvitetään mitä kohderyhmä oikeasti haluaa, ei mitä luulemme heidän haluavan. Rakennetaan sisältö tämän tietämyksen perusteella ja viestintäsuunnitelma pitämään kohderyhmää koukussa tapahtumaan saakka. Nämä lupaukset lunastetaan ja mielellään ylitetään itse tapahtumassa.

B2B tapahtumissa on tärkeää järjestää aktiviinen verkostoituminen siten, että proaktiivisesti sovitaan tapaamisia tapahtuman tauoille ja varmistetaan että nämä kohtaamiset myös tapahtuvat. Tapahtumassa koetaan yhdessä sellaista, joka rakentaa voimakkaan yhteisöllisyyden tunteen. Yhdessä koetut hetket tallennetaan ja jaetaan digitaalisissa kanavissa sekä vieraiden että järjestävän yrityksen toimesta. Tällä tavoin kasvetaan ulos pelkän tapahtuman raameista ja tavoitetaan laajempi kohdeyleisö.

Pyrkimyksenä on että tapahtuman tarina kantaa vielä pitkään itse kohtaamisen jälkeen. Yhteisen kokemuksen voima on suuri ja jälkiviestinnässä tätä tulee hyödyntää vahvasti.

Varsinainen liiketoiminallinen vaikutus tapahtumasta saadaan vasta jälkikäteen tehokkaasti ja järjestelmällisesti hoidetulla jälkimarkkinoinnilla. Dialogin kohderyhmän kanssa tulee jatkua ja mielellään valmistaa seuraavaan kohtaamiseen. On se sitten myyntikäynti tai seuraava mahdollinen tapahtuma johon asiakas on osallistumassa.

Tapahtumia ja face-to-face kohtaamisia tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän vahventamaan ja ylläpitämään ihmisten välisiä suhteita. Meillä ihmisillä on luontainen tarve olla lähellä toisia ja mikään ei ole parempi tapa rakentaa voimakasta yhteenkuuluvuudentunnetta kuin yhteinen kokemus saman henkisten ihmisten kanssa. Tämä yhteenkuuluvuus liitettynä yrityksen brändiin ja tuotteisiin merkitsee väistämättä myös kaupallista menestystä. Laitetaan siis tapahtumaan!

 

Jaa

Lue myös