Siirry pääsisältöön

Turbulenssia ja uutta normaalia

Tapahtuma-alalla on totuttu vaihteleviin tilanteisiin ja monenlaisiin paineisiin.  Viimeiset kaksi vuotta kestänyt ajanjakso on kuitenkin nostanut resilienssin käsitteen alallamme aivan uudelle tasolle. Ja turbulenssi jatkuu edelleen. Muutamina viime kuukausina alalla on kiihdytetty täysstopista maksimivauhtiin, ja parhaillaan tapahtumakentällä kamppaillaan ylikuumenemisen haasteiden kanssa.

Tärkein signaali tässä hetkessä on se, että tapahtumien kysyntä on vahvaa. Lippukaupat raportoivat ennätysmyyntejä, venuet kertovat vauhdilla täyttyvistä varauskalentereista, ja alkuvuoden hetkellisistä uhkakuvista huolimatta myös ulkomaisia artisteja ja tapahtumavieraita saapuu Suomeen runsain mitoin. Tapahtumien asiakkaat sen paremmin kuin työntekijätkään eivät kuitenkaan ole palanneet tapahtumien pariin samanlaisin odotuksin, kuin kaksi vuotta sitten. Uudesta normaalista on puhuttu jo pitkään, mutta mitä se lopulta tarkoittaa?

Kulunut kesä on osoittanut sen, että asiak­kaat tulevat sinne, missä kokonaiselämys ja asiakaspolku alusta loppuun ovat kunnossa. Tällaisen paketin toteuttaminen vaatii osaavaa ja monipuolista henkilökuntaa – siis yhteistä kunnianhimoa ja joka suuntaan sujuvaa yhteistyötä koko alihankintaketjussa. Tapahtuma-alan sitoutuneet työntekijät odottavat samaa ja valitsevat yhä vahvemmin ne tapahtumat, joiden parissa haluavat työskennellä. Myös tapahtumien kumppanit tekevät valintoja sen mukaan, missä oma brändi voidaan antaa luottamuksella laadukasta yhteistyötä rakentavan tapahtumajärjestäjän käsiin.

Laadun lisäksi halutaan yksilöllisyyttä. Tapahtumien ja vielä laajemmin kaikenlaisten elämysten ja palveluiden monipuolinen kirjo ohjaavat niin asiakkaat kuin työntekijätkin etsimään niitä kohtaamisia, joissa juuri minua puhutellaan ja kuunnellaan. Asiakas- ja työntekijäkokemuksen korostuminen on ollut laaja ilmiö jo pitkään ja nyt se on sitä yhä vahvemmin myös tapahtuma-alalla.

Jotta kasvaviin laadun ja yksilöllisyyden vaatimuksiin pystytään vastaamaan, vaaditaan yhä vahvempaa ammattilaisuutta. Paikka ammattilaisten sarjassa lisää arvostusta, mutta edellyttää myös avoimuutta ja jatkuvia tekoja siellä pysymiseksi. Kestävän ja kannattavan kasvun rakentaminen nykyisessä edelleen haastavana jatkuvassa markkinatilanteessa sekä muuttuneiden odotusten keskellä edellyttää myös koko toimialalta entistä vahvempaa yhtenäisyyttä ja ammattilaisuuden tason ylläpitoa.

Tapahtumateollisuus ry syntyi tapahtuma-alan yritysten perustamana ja niiden vahvasta halusta nostaa toimiala yhteiskunnan tietoisuuteen. Asema tapahtuma-alan vaikuttavimpana puolestapuhujana on rakennettu poikkeusajan vauhdittamana. Nyt tuo asema on vakiinnutettava myös koronapandemian jälkeisessä ajassa. Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä tapahtumateollisuuden toimialaselvitys ja yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käynnistetty työryhmä valtakunnallisen suurtapahtumastrategian luomiseksi ovat askelia kohti toimialan laajempaa kasvuohjelmaa.

Samanaikaisesti Tapahtumateollisuus ry:n jäsenistössä tehdään aktiivista työtä alan yhteisesti tunnistettujen toimintatapojen ja pelisääntöjen kehittämiseksi. Tapahtumateollisuus ry:n missiona on edistää alan yritysten toimintamahdollisuuksia ja luoda sitä kautta suomalaiseen yhteiskuntaan elinvoimaa ja osallisuutta. Tuo missio ohjaa toimialaa ulos turbulenssista kohti vakaampaa ja vahvempaa tulevaisuutta.

Maria Sahlstedt, Vaikuttamisjohtaja, Tapahtumateollisuus ry

Kirjoitus on aikaisemmin julkaistu Avec-mediassa 13.10.2022

Jaa

Lue myös